Kanalizasyon Şebeke Tasarım Programı

Kanalizasyon Şebeke Tasarım Programı

pissuCAD

KANALİZASYON ŞEBEKESİ
Çizim/Modelleme/Planlama/Tasarım/Analiz Programı

 

AnkiSOFT Yazılım Kanalizasyon Program Menüsü
 

 

 

ŞEBEKE ÇİZİMİ

AnkiSOFT Yazılım'ın kanalizasyon şebeke tasarım programı, pissuCAD; altyapı projelerinden kanalizasyon şebekelerinin AutoCAD veya ZWCAD ortamında çizim/modelleme/tasarım/analizine yönelik bir programdır (yazılımdır).

Çizim esasları olarak İller Bankası, Devlet Su İşleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri'nin kanalizasyon şebekeleri için kabul ettiği çizim prensipleri benimsenmiştir. Fakat AYARLAR menüsünü kullanarak diger kurumların çizim esaslarını da uygulayabilirsiniz.

LAYER AÇ komutunu kullanarak; program için gerekli olan katmanları açabilirsiniz.

Baca atabilir, baca'yı edit edebilir, baca'lar arasındaki mesafeyi bulabilir, iki baca arasına yeni baca atabilir, baca yerinin kaydırılmasını, baca'nın m.ye çekilmesini, baca'nın silinmesini, baca bilgilerinin değiştirilmesini yapabilirsiniz.

Herhangi bir bacano'yu arayabilir, bacano yerini kaydırabilir, sıralı bacano verebilirsiniz.

Mecra atabilir, mecrayı edit edebilir, mecranın yönünü ters çevrebilir, kısa boylu mecraların detay bilgilerini büyütülmüş olarak çizdirebilir, istediğiniz mecrayı silebilir, tüm mecralara ait debi+doluluk oranı bilgilerini çizim üzerinde gösterebilir, istediğiniz mecraların özelliklerini bir seferde topluca değiştirebilirsiniz.

Çizim üzerine terfi merkezi ve fosseptik işleyebilir, istemediğinizi silebilirsiniz.

Şebekeye, istediğiniz baca'dan uçdebi yükleyebilir, herhangi bir uçdebiyi silebilirsiniz.

 

DÜZENLEME

Bu bölümde; şebekede oluşan ve gözünüzden kaçan hataları yakalayabilir ve düzeltebilirsiniz.

Mükerrer bacano'larını, kademe bağlantısı hatalarını, baca'lardaki bağlantı (besleme) hatalarını, zemin kotlarına göre terse girmiş mecraları bulabilirsiniz.

 

ŞEBEKE ÇÖZÜMÜ

Tasarım sırasında; Şebeke-Çizim-Programı, hidrolik hesapların yapıldığı Şebeke-Çözüm-Programı ile etkileşimli çalışmaktadır.

Bunun için; çizim üzerindeki tüm bilgiler çözüme gönderilmekte, çözüm programı ile şebeke çözümü yapılmakta ve çözüm sonuçları çizim üzerine işlenmektedir.

İstenilen sonuç elde edilene kadar çizim-çözüm-çizim programları arasında geçiş yapılabilmektedir.

 

ÇÖZÜM KRİTERLERİ

Şebekede izin verilen minimum şut yüksekliğini verebilirsiniz.

Şebeke çözümünde kullanmak istediğiniz tip-çaplara ait; anma çapı, malzemesi (beton, betonarme, PVC, ACB, korige, ribloc, ...), iççapı, minimum ve maksimum eğimlerini, maksimum doluluk oranı, kullanmak istediğiniz hidrolik formülü (Kutter, Manning, ...), bu formül için gerekli olan "a" veya "n" katsayısını verebilirsiniz.

Şebekede kullanılacak tip-borular tek bir malzemeden olabileceği gibi, istediğiniz çapları/malzeleri karışık olarakda kullanabilirsiniz.

 

ŞEBEKE HESAP TABLOLARI

Program çıktıları tablolar halinde olup;
• Mecranın baş bacano ve uç bacano'ları
• Kademesi
• Debi bölge nosu
• Mecra boyu
• Bölgeden gelen pissu birim debisi
• Mecranın pissu debisi
• Yukarıdan gelen mecranın baş bacano'su
• Yukarıdan gelen debi
• Toplam debi
• Mecranın baş ve uç arazi kotları
• Mecra iç sırtının baş ve uç kotları
• Mecra tabanının baş ve uç kotları
• Mecra iç sırtının baş ve uç derinlikleri
• Baş ile uç arasındaki mecra iç sırtı kot farkı
• Mecra eğimi
• Seçilen çap
• Doluluk oranı
• %50 dolu iken isale imkanı
• Pissuyun hızı
• Pissuyun derinliği bilgilerini kapsamaktadır.

 

Ayrıca, hazırlanan diğer bir tabloda; boruların çaplara ve kademelere göre boy metrajları ile, kademe ve derinliklere göre sınıflandırılmış kazı miktarları verilmiştir.

 

5000’LİK GENEL DURUM PLANI

Toplayıcı mecra ve baca'larının gösterilmesine, (ilave olarak) istediğiniz şebeke mecra ve baca'larının da gösterilmesine siz karar verebilirsiniz.

Daha sonra, genel durum planını çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz.

 

PROFİL ÇİZİMİ

Şebeke çözümü aşamasında tüm bilgileri hazırlamış olduğunuz için, profili hazırlamak artık sizin için çok kolay.

Yapmanız gereken şey; 1.kademe/2.kademe/mevcut mecralardan hangilerinin çizileceğine karar vermektir.

Çizimde kullanmak istediğiniz düşey ve yatay ölçekleri belirledikten sonra, profili tek bir komut kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Program Tarafından;
• Sonsuz uzunluktaki profil bir seferde çizilebilir.
• Çizim kağıdı yüksekliği 297mm.ye ayarlanmıştır.
• Profilin kağıda sığması için referans kotu otomatik ayarlanır.
• Bir profilde olması gereken tüm bilgiler otomatikman türetilir. Bu bilgiler;
• Boru derinliği
• Referans kotu
• Baca'dan gelen kol
• Bacano
• Zemin kotu
• Taban kotu
• Baca ara mesafesi
• Eğimler (1/a)
• Kanal tipi/çapıdır.
• Çizimin en sağına proje anteti için yer bırakılır.
• Çizimde, pafta çerçeve çizgisi ve bunun dışına makas çerçeve çizgisi çekilir.
• Çizimler DXF formatında hazırlanır.

 

DETAYLI KAZI METRAJI

Kanalizasyon şebekelerinin kazı metrajlarını detaylı olarak hazırlamaya yönelik bir programdır.

Şebeke çözümü aşamasında tüm bilgileri hazırlamış olduğunuz için, metrajı hazırlamak artık sizin için çok kolay.

Genel bilgiler olarak; şevli kazılar için şev eğimini, yol kaplaması kalınlıklarını (asfalt, beton, taş, stabilize, ham) verebilirsiniz.

Projede kullanılacak tip-baca'larla ilgili olarak; anma çapı, iççapı, dışçapı, taban betonu genişliği, kazı taban genişlikleri (şevli kazı, ahşap iksa, çelik iksa ve 5 adet palplanş tipi için), dolgu malzemesi kalınlıklarını (altdiğer, altkum ve beton için) tanımlayabilirsiniz.

Projede kullanılacak tip-çaplarla ilgili olarak; çapın şebeke içindeki tipi (şebeke, toplayıcı veya kollektör), anma çapı, dolgu sırasında uygulanacak kesitin tip numarası, iççapı, dışçapı, kazı taban genişlikleri (şevli kazı, ahşap iksa, çelik iksa ve 5 adet palplanş tipi için), dolgu malzemesi kalınlıkları (altdiğer, altkum ve üstkum için) ve bu çapın bağlanacağı baca tipinin sıra numarasını tanımlayabilirsiniz.

 

METRAJ TABLOLARI

Program çıktılarındaki bacalar için hazırlanan tabloda;
• Bacano
• Kademesi
• Çıkan en büyük çap
• Baca iççapı
• Baca dışçapı
• Temel betonu genişliği
• Kazı tabanı genişliği
• Baca akar derinliği
• Dolgu kalınlıkları (altdiğer, altkum ve temel betonu)
• Baca kazı derinliği
• Derinliklere göre kazı miktarları
• Toplam kazı hacmi
• Beton baca hacmi
• Yol kaplaması bilgileri (cinsi, kalınlığı, alanı ve hacmi)
• Dolgu hacmi (altdiğer, altkum ve beton)
• Dolgu tipi ve hacmi
• Kazı/iksa türü
• İksa çakma derinliği
• İksa alanı bilgileri bulunmaktadır.
 
Program çıktılarındaki mecralar için hazırlanan tablolarda ise;
• Baş bacano
• bacano
• Kademesi
• Boru bilgileri (çapı, dışçapı, kazı taban genişliği ve boyu)
• Baca kazısı taban genişliği
• Kazı boyu
• Başta ve sondaki akar derinlikleri
• Dolgu kalınlıkları (altdiğer, altkum ve üstkum)
• Başta ve sondaki kazı derinlikleri
• Derinliklere göre kazı miktarları
• Toplam kazı hacmi
• Boru hacmi
• Yol kaplaması bilgileri (cinsi, kalınlığı, alanı ve hacmi)
• Dolgu hacmi (altdiğer, altkum ve üstkum)
• Dolgu tipi ve hacmi
• Kazı/iksa türü
• İksa çakma derinliği ve iksa alanı bilgileri bulunmaktadır.

Kazı hesapları sırasında;
• Hendek-kazı-ağzı genişliği 
 1.00 m. ise dar-derin-kazı,
• Hendek-kazı-ağzı genişliği 
> 1.00 m. ise geniş-derin-kazı olarak kabul edilir.

 

METRAJ İCMAL TABLOLARI

Baca kazı ve iksa icmalleri; kademeler bazında tablolar halinde verilmektedir.

Baca-icmal-özeti tablosunda; kazı miktarları derinliklere bağlı olarak, dolgu miktarları dolgu türüne bağlı olarak, iksa miktarları iksa türüne bağlı olarak, yol kaplama miktarları yol kaplama türüne bağlı olarak, şebeke, toplayıcı, kollektör ve toplam bazında verilmektedir.

Mecra kazı ve iksa icmalleri; kademeler bazında tablolar halinde verilmektedir.

Mecra-icmal-özeti tablosunda; kazı miktarları derinliklere bağlı olarak (hem dar-derin-kazı hem de geniş-derin-kazı cinsinden), dolgu miktarları dolgu türüne bağlı olarak, iksa miktarları iksa türüne bağlı olarak, yol kaplama miktarları yol kaplama türüne bağlı olarak, şebeke, toplayıcı, kollektör ve toplam bazında verilmektedir

Daha sonraki Baca+Mecra icmal-özeti tablosunda; kademeler bazında kazı, dolgu, iksa ve yol kaplama miktarları (mecralar için hazırlanmış özet tablo düzeninde) verilmektedir.

En son olarak, boru boyu metrajı tablosunda; her bir boru çapına ait boru-proje-boyu ve boru-net-boyu kademeler bazında verilmektedir.

 

BİLGİ TRANSFERİ

Hazırlamış olduğunuz şebekeye ait bilgileri başka bir çizime/bilgisayara kolayca transfer edebilirsiniz. Veya, başka bir çizim/bilgisayardaki bilgileri kendi çiziminize aynı kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

 

GENEL

 Baca ve mecra sayısında bir sınır yoktur.
 Tip-çap ve malzeme sayısında bir sınır yoktur.
 Çizim üzerinde birden fazla şebeke olabilir, şebeke sayısında bir sınır yoktur.
 Şebekede farklı debi bölgeleri tanımlanabilir.
 Şebekede 1.kademe, 2.kademe, mevcut ve öncelikli boru tanımlanabilir.
 Çözüm sırasında;
Boru çapına, baş-iç-sırt kotuna ve uç-iç-sırt kotuna müdahale edilebilir.
• Kullanıcının yaptığı mantıksal hatalar tespit edilerek uyarılır.
• Çap değiştirme kriterlerine uymayan mecralar, doluluk oranını aşan mecralar, akış yönü hatalı mecralar için uyarı yapılır.
 Hesap tablolarının en sonunda kazı ve boru metrajı tabloları verilir.
 Bacano'ları, en uzun kol esasına göre yeniden, otomatik olarak sıralandırılabilir.
 Topoğrafik çalışma yapılabilmesi için gerekli olan şebeke bilgileri (bir text dosyasına) kaydedilebilir. Topoğraftan gelen zemin kotu ve arazi kazık numarası bilgileri (bir text dosyasından) okunarak çizime aktarılabilir.
 Jeolojik çalışmalara esas olmak üzere, derinlik haritası çıkarılabilir.
 Hesap tabloları herhangi bir editörle görülebilir, edit edilebilir, yazdırılabilir.
 Hesap tabloları, herhangi bir A4-yazıcıdan otomatik olarak yazdırılabilir.
 Programımızın sunmuş olduğu komutlarla birlikte, AutoCAD veya ZWCAD programlarının sunmuş olduğu tüm komutlarıda kullanmak mümkündür.

 

ÖRNEK ÇİZİMLER

Kanalizasyon Şebekesi Planı (1/1000)Örnek Çizim 1: Kanalizasyon Şebekesi Planı (1/1000)

 

Kanalizasyon Şebekesi Genel Durum Planı (1/5000)Örnek Çizim 2: Kanalizasyon Şebekesi Genel Durum Planı (1/5000)

 

Kanalizasyon Şebekesi ProfiliÖrnek Çizim 3: Kanalizasyon Şebekesi Profili

 

ÖRNEK HESAP DOSYALARI

Şebeke Hesap Tablosu Örneği

Detaylı Kazı Metrajı Hesap Tablosu Örneği

Detaylı Kazı Metrajı İcmal Hesap Tablosu Örneği

 

 

SÜRÜM YÜKSELTME GEÇMİŞİ

OCAK.2018
AutoCAD 2018 x64, ZWCAD 2018 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64
• Yağmursuyu ile Çakışma Detayı Çıkar
 
MAYIS.2017
AutoCAD 2017 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64
Baca At ve Mecrayı Böl
Baca Sil ve Mecraları Birleştir
Baca'ları Oku XYZ.INP Dosyasından
Şebeke Hesap Tablosunu EXCEL'e Yaz
Google Earth için KML-pissuCAD.KML'yi Oluştur
Google Earth ile KML-pissuCAD.KML'yi Aç
 
OCAK.2015
AutoCAD 2015 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64
• Mecra Kotlarını Max.Doluluk+Min.Eğim ile Geri Taşınması
• Mecra Kotlarını Min.Eğim ile Geri Taşınması
• Tipçaplar İçin Max.Hız Tanımlanma
• Mecra Bilgileri İçinde Hızında Gösterilmesi
• Detaylı Kazı Metrajının Çaplar Bazında Verilmesi
• Bazı Program Adımlarının Birleştirilmesi
 
OCAK.2013
AutoCAD 2013 x64
Windows7 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64
 
HAZİRAN.2012
AutoCAD 2012 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64
 
OCAK.2012
AutoCAD 2012 x32, ZWCAD 2012
Windows7 x32
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64
 
OCAK.2010
AutoCAD 2010 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2009
AutoCAD 2008 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2003
AutoCAD 2004 x32
WindowsXP x32
 
OCAK.1999
AutoCAD 2000
Windows98

OCAK.1997
ACAD 14
Windows98

OCAK.1985
MSDOS
• Baca At ve Mecrayı Böl
• Baca Sil ve Mecraları Birleştir
• Baca'ları Oku XYZ.INP Dosyasından

Etiketler: pissuCAD Şebeke Tasarımı Kanalizasyon Tasarımı Kanalizasyon Şebekesi çizim programları modelleme programları tasarım programları analiz programları altyapı programları