İsale Hattı Tasarım Programı

İsale Hattı Tasarım Programı

 

isaleCAD

İSALE HATTI ve ŞEMATİK PROFİL
Çizim/Modelleme/Planlama/Tasarım/Analiz Programı

 

AnkiSOFT Yazılım İsale Hattı Profili ve Şematik Profil Tasarım Programı

 

 

PLAN ÇİZİMİ

AnkiSOFT Yazılım'ın isale hattı tasarım programı, isaleCAD; altyapı projelerinden isale hatlarının AutoCAD veya ZWCAD ortamında çizim/modelleme/tasarım/analizine yönelik bir programdır (yazılımdır).

Çizim esasları olarak İller Bankası, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Devlet Su İşleri’nin isale hatları için kabul ettiği çizim prensipleri benimsenmiştir. Fakat AYARLAR menüsünü kullanarak diger kurumların çizim esaslarını da uygulayabilirsiniz.

LAYER AÇ komutunu kullanarak; program için gerekli olan katmanları açabilirsiniz.

Some noktası/Kazık noktası (SK) atabilir, SK’yı edit edebilir, araya yeni SK'lar atabilir, SK'lar arasındaki mesafeyi bulabilir, SK yerinin kaydırılmasını, SK’nın m.ye çekilmesini, SK’nın silinmesini, SK bilgilerinin değiştirilmesini yapabilirsiniz.

Herhangi bir SKno’yu arayabilir, SKno yerini kaydırabilir, sıralı SOMEno verebilir, sıralı KAZIKno verebilirsiniz.

Boru atabilir, boruyu edit edebilir, borunun yönünü ters çevrebilir, istediğiniz boruyu silebilir, istediğiniz boruların özelliklerini bir seferde topluca değiştirebilirsiniz.

Hat üzerinde, istediğiniz SK'ya vantuz/tahliye atabilirsiniz, vantuz/tahliye silebilir, vantuz/tahliyelere sıralı numara verebilirsiniz.

 

DÜZENLEME

Bu bölümde; projede oluşan ve gözünüzden kaçan hataları yakalayabilir ve düzeltebilirsiniz.

Mükerrer SKno'larını, SK bağlantı hatalarını, hatalı SK'ları bulabilirsiniz.

 

PROFİL ÇİZİMİ

Tasarım sırasında; Plan-Çizim-Programı, Profil-Çizim-Programı ile etkileşimli çalışmaktadır.

Bunun için; çizim üzerindeki tüm bilgiler profil çizimine gönderilmekte, Profil-Çizimi programı ile profil hazırlanmakta ve profildeki bilgiler plan üzerine işlenmektedir.

İstenilen sonuç elde edilene kadar Plan-Çizimi ve Profil-Çizimi programları arasında geçiş yapılabilmektedir.

 

ÇİZİM KRİTERLERİ

Suyun temin edildiği yer;
Depo,
Maslak,
Ayaklı depo,
Basınç kırıcı vana,
Branşman (cazibeli),
• Branşman (terfili),
Terfi merkezi olabilir.
Suyun iletildiği yer;
Depo,
Maslak,
Ayaklı depo,
Basınç kırıcı vana,
Şebeke girişi,
Tahliye olabilir.
Çizim kağıdı yüksekliği istenildiği gibi ayarlanabilir.
Tahliye/vantuz seçimi tamamen kullanıcı tarafından belirlenebilir, tamamen program (yazılım) tarafından belirlenebilir veya kullanıcının belirlediklerine program gerekli gördüğü yerler için ilave yapabilir.
Kesitlerde düşey dirsek gerekip gerekmediğini program otomatik olarak belirler.
Boru eğimi %30 ise, program boru alt ucuna dolgu tutucu perde yerleştirir.
Dirsek açıları derece veya grad cinsinden verilebilir.
Basınç hesapları; boru taban kotuna veya boru eksen kotuna göre yapılabilir.
Çizimler AutoCAD veya ZWCAD ortamı için DXF formatında hazırlanır.
 

Şebeke çözümünde kullanmak istediğiniz tip-çaplara ait; anma çapı, malzemesi (PVC, ACB, Çelik, Font, Düktil-Font, HDPE, CTP, ...), atüsü, et kalınlığı, iççapı, geçirdiği debi, sürtünme katsayısı, "C" katsayısı, kullanmak istediğiniz hidrolik formülü (William-Hazen, Ludin, ...), dışçapı ve boru altına serilecek altkum tabakasının kalınlığını verebilirsiniz.

 

HESAP TABLOLARI

Program çıktıları tablolar halinde olup, 1.tabloda;
SK adı
Başlangıca mesafesi
Zemin kotu
Boru kotu
Toplam JL
Toplam lokal kayıp (LK)
Toplam JL+LK
Piyezometre kotu
İşletme basıncı
Maksimum basınç
Minimum basınç bilgilerini içermektedir.
 
2.tabloda ise;
SK adı
Vantuz/tahliye adı
Yatay dirsek açısı
Düşey dirsek açısı
Uzaysal dirsek açısı bilgilerini içermektedir.

 

İSALE HATTI PROFİLİ

Bir isale hattı profilinde olması gereken tüm bilgiler;
Kazı derinliği
Kazık no
Zemin kotu
Boru eksen/taban kotu
Ara mesafe
Başlangıca mesafe
Boru çapı cinsi tipi
Boru eğimi
Planda gidiş, otomatikman türetilir. 

 

ŞEMATİK PROFİL

Bir şematik profilde olması gereken tüm bilgiler;
Maksimum basınç hattı
Piyezometre hattı
Statik hat
Minimum basınç hattı
Kazık no
Boru eksen/taban kotu
Ara mesafe
Başlangıca mesafe
İşletme basıncı
Darbe halinde maksimum ve minimum basınç
Statik basınç
Boru çapı tipi cinsi, otomatikman türetilir.

 

BİLGİ TRANSFERİ

Hazırlamış olduğunuz şebekeye ait bilgileri başka bir çizime/bilgisayara kolayca transfer edebilirsiniz. Veya, başka bir çizim/bilgisayardaki bilgileri kendi çiziminize aynı kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

 

GENEL

SK ve boru sayısında bir sınır yoktur.
Tip-çap ve malzeme sayısında bir sınır yoktur.
Profil boyunda bir sınır yoktur.
Plan-Çizimi üzerinde birden fazla isale hattı olabilir, sayısında bir sınır yoktur.
Profil-Çizimi sırasında, kullanıcının yaptığı mantıksal hatalar tespit edilerek uyarılır.
Şematik profilde, minimum işletme basıncı altında ve maksimum statik basınç üstünde kalan noktalar için uyarı yapılır.
SKno'ları, yeniden, otomatik olarak sıralandırılabilir.
Topoğrafik çalışma yapılabilmesi için gerekli olan şebeke bilgileri (bir text dosyasına) kaydedilebilir. Topoğraftan gelen zemin kotu bilgileri (bir text dosyasından) okunarak çizime aktarılabilir.
Hesap tabloları herhangi bir editörle görülebilir, edit edilebilir, yazdırılabilir.
Programımızın sunmuş olduğu komutlarla birlikte, AutoCAD veya ZWCAD programlarının sunmuş olduğu tüm komutlarıda kullanmak mümkündür.

 

ÖRNEK ÇİZİMLER

İsale Hattı Profili (Terfili Hat)Örnek Çizim 1: İsale Hattı Profili (Terfili Hat)

 

İsale Hattı Profili (Cazibeli Hat)Örnek Çizim 2: İsale Hattı Profili (Cazibeli Hat)

 

İsale Hattı Profili (Cazibeli Hat)Örnek Çizim 3: İsale Hattı Profili (Cazibeli Hat)

 

İsale Hattı Şematik Profili (Terfili Hat)Örnek Çizim 4: İsale Hattı Şematik Profili (Terfili Hat)

 

İsale Hattı Şematik Profili (Cazibeli Hat)Örnek Çizim 5: İsale Hattı Şematik Profili (Cazibeli Hat)

 

İsale Hattı Şematik Profili (Cazibeli Hat)Örnek Çizim 6: İsale Hattı Şematik Profili (Cazibeli Hat)

 

ÖRNEK HESAP DOSYALARI

Dirsekler Hesap Tablosu Örneği

Kayıplar Hesap Tablosu Örneği

 

 

SÜRÜM YÜKSELTME GEÇMİŞİ

OCAK.2018
AutoCAD 2018 x64, ZWCAD 2018 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64
IH-DIRSEKLER.INP'ye Zemin Kotu ve Statik/Maksimum Basınç Bilgileri Eklendi
Derinlik Miktarlarının "Boru Tabanı" veya "Kazı Tabanı"na Göre Seçeneği Eklendi
 
MAYIS.2017
AutoCAD 2017 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64
SK At ve Boruyu Böl
SK Sil ve Boruları Birleştir
Boru SOL+ Yap
Boru SAG+ Yap
SK'ları Oku XYZ.INP Dosyasından
Google Earth için KML-isaleCAD.KML'yi Oluştur
Google Earth ile KML-isaleCAD.KML'yi Aç
 
OCAK.2015
AutoCAD 2015 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64
Some Koordinat Listesinin Hazırlanması
Vantuz Koordinat Listesinin Hazırlanması
Tahliye Koordinat Listesinin Hazırlanması
 
OCAK.2013
AutoCAD 2013 x64
Windows7 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64
Tasarım Kriterlerinin DSİ'ye Uygun Hale Getirilmesi
 
 
HAZİRAN.2012
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64
 
OCAK.2012
Windows7 x32
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64
 
OCAK.2010
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2009
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2003
WindowsXP x32
 
OCAK.1999
Windows98

OCAK.1997
ACAD 14
Windows98

OCAK.1988
MSDOS

Etiketler: isaleCAD İsale Hattı Profili Şematik Profil Tasarım Programı çizim programları modelleme programları tasarım programları analiz programları altyapı programları