İçmesuyu Şebeke Tasarım Programı

İçmesuyu Şebeke Tasarım Programı

 

isuCAD

İÇMESUYU ŞEBEKESİ
Çizim/Modelleme/Planlama/Tasarım/Analiz Programı

 

 

AnkiSOFT Yazılım İçmesuyu Program Menüsü

 

 

ŞEBEKE ÇİZİMİ

AnkiSOFT Yazılım'ın içmesuyu şebeke tasarım programı, isuCAD; altyapı projelerinden içmesuyu şebekelerinin AutoCAD veya ZWCAD ortamında çizim/modelleme/tasarım/analizine yönelik bir programdır (yazılımdır).

Tasarım/analiz yöntemi olarak ÖLÜ NOKTA veya HARDY-CROSS kullanılabilir. HARDY-CROSS yönteminde EPANET 2.0 ile birlikte çalışılmaktadır.

Çizim esasları olarak İller Bankası, Belediyeler ve İl Özel İdareleri’nin içmesuyu şebekeleri için kabul ettiği çizim prensipleri benimsenmiştir. Fakat AYARLAR menüsünü kullanarak diger kurumların çizim esaslarını da uygulayabilirsiniz.

LAYER AÇ komutunu kullanarak; program için gerekli olan katmanları açabilirsiniz.

Düğüm Noktası (DN) atabilir, DN’yi edit edebilir, DN’ler arasındaki mesafeyi bulabilir, DN yerinin kaydırılmasını, DN’nin m.ye çekilmesini, DN’nin silinmesini, DN bilgilerinin değiştirilmesini yapabilirsiniz.

Herhangi bir DNno’yu arayabilir, DNno yerini kaydırabilir, sıralı DNno verebilirsiniz.

Boru atabilir, boruyu edit edebilir, borunun yönünü ters çevirebilir, kısa boylu boruların detay bilgilerini büyütülmüş olarak çizdirebilir, istediğiniz boruyu silebilir, tüm mecralara ait debi+hız+basınç bilgilerini çizim üzerinde gösterebilir, istediğiniz boruların özelliklerini bir seferde topluca değiştirebilirsiniz.

Çizim üzerine depo, ayaklı depo, maslak ve hidrofor işleyebilir, istemediğinizi silebilirsiniz.

Şebekede, istediğiniz DN'den uçdebi bırakabilir, herhangi bir uçdebiyi silebilirsiniz.

 

DÜZENLEME

Bu bölümde; şebekede oluşan ve gözünüzden kaçan hataları yakalayabilir ve düzeltebilirsiniz.

Mükerrer DNno'larını, kademe bağlantısı hatalarını, DN'lerdeki bağlantı (besleme) hatalarını, ana-esas-tali boruların besleme hatalarını bulabilirsiniz.

 

ŞEBEKE ÇÖZÜMÜ

Tasarım sırasında; Şebeke-Çizim-Programı, hidrolik hesapların yapıldığı Şebeke-Çözüm-Programı ile etkileşimli çalışmaktadır.

Bunun için; çizim üzerindeki tüm bilgiler çözüme gönderilmekte, çözüm programı ile şebeke çözümü yapılmakta ve çözüm sonuçları çizim üzerine işlenmektedir.

İstenilen sonuç elde edilene kadar çizim-çözüm-çizim programları arasında geçiş yapılabilmektedir.

 

ÇÖZÜM KRİTERLERİ

Şebekeyi besleyen depoya ait giriş boru kotunu, krepin kotunu verebilir, şebekede sağlanmasını istediğiniz minimum ve maksimum basınçları verebilirsiniz. Şebekede uygulamak istediğiniz pik faktörü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Ana, esas, tali borular için yangın debilerini ve minimum çaplarını verebilirsiniz.

Şebeke çözümünde kullanmak istediğiniz tip-çaplara ait; anma çapı, malzemesi (PVC, ACB, Çelik, Font, Düktil-Font, HDPE, CTP, ...), iççapı, maksimum su hızı, kullanmak istediğiniz hidrolik formülü (William-Hazen, Ludin, ...), bu formül için gerekli olan "C" katsayısını verebilirsiniz.

Şebekede kullanılacak tip-borular tek bir malzemeden olabileceği gibi, istediğiniz çapları/malzeleri karışık olarakda kullanabilirsiniz.

 

ŞEBEKE HESAP TABLOLARI

Program çıktıları tablolar halinde olup;
• Borunun baş DNno ve uç DNno'ları
• Kademesi
• Boru boyu
• Kesafet katsayısı
İzafi boru boyu
• Boru debisi
• Borunun baş ve uç debileri
• Borunun Qortalama, Q1, Qyangın ve Qhesap debileri
• Seçilen boru çapı
• Borudaki metrede kayıp miktarı
• Su hızı
• Toplam kayıp miktarı
• DNno
• Uç piyozometre kotu
• Uç arazi kotu
• Uç noktasındaki su basıncı bilgilerini içermektedir.
 

Ayrıca, hazırlanan diğer bir tabloda; boruların çaplara ve kademelere göre boy metrajları ile, kademe ve derinliklere göre sınıflandırılmış kazı miktarları verilmiştir.

 

HESAP PLANI

Hesap planında gözükmesi gerekmeyen DN'lerin düzenlemesini yapabilirsiniz.

Daha sonra, hesap planını hazırlamayı tek bir komutla yapabilirsiniz.

 

İNŞAAT PLANI

Esas/tali boru vanalamasını otomatik olarak düzenletebilir, istediğiniz boruların baş/uç noktalarına vana işle/sil yapabilirsiniz. Gerekli gördüğünüz herhangi bir DN'ye tahliye işletebilir, boruların üzerine yangın musluğu koyabilirsiniz. Hesap planında gözükmesi gerekmeyen DN'lerin düzenlenmesini yapabilirsiniz.

Yerüstü yangın musluklarını, otomatik olarak (150m.de bir) işleyebilirsiniz.

Daha sonra, inşaat planını hazırlamayı tek bir komutla yapabilirsiniz.

 

5000’LİK GENEL DURUM PLANI

Ana ve esas boruların gösterilmesine, istediğiniz tali boruların gösterilmesine, istediğiniz DN'lerin gösterilmesine siz karar verebilirsiniz.

Daha sonra, genel durum planını çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz.

 

DÜĞÜM NOKTA DETAYI

Çizimlerde kullanılacak olan tip-parçalar (fitting) bir dosyada kayıtlı olarak size sunulmuştur. Bu parçalara istediğiniz ilaveleri yapabilir, sıralamasını değiştirebilir, istemediklerinizi silebilir, böylece kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

DN'lerdeki her bir ayrılım için kullanılacak tip-parçalar ve sıralaması bir dosyada kayıtlı olarak size sunulmuştur. Bu ayrılımlara istediğiniz ilaveleri yapabilir, sıralamasını değiştirebilir, istemediklerinizi silebilir, böylece kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

Kısaca, kullanılacağınız tip-parçaları ve ayrılım çizim tekniğini programa öğretebilir, bundan sonra, brojelerinize ait detayların bu şekilde çizilmesini sağlayabilirsiniz.

Program Tarafından;
• Çizimin en sağına proje anteti için yer bırakılır.
Çizime, pafta çerçeve çizgisi ve bunun dışına makas çerçeve çizgisi çekilir.
• Çizimler DXF formatında hazırlanır.

 

PARÇA LİSTESİ

Bir önceki aşamada DN detaylarını hazırlamış olduğunuz için, parça listesini hazırlamak artık sizin için çok kolay. Yapmanız gereken tek şey; 1.kademe ve 2.kademe parça listelerini, programa, ayrı ayrı hazırlatmak olacaktır.

Program Tarafından;
• Çizimin en sağına proje anteti için yer bırakılır.
Çizime, pafta çerçeve çizgisi ve bunun dışına makas çerçeve çizgisi çekilir.
• Çizimler DXF formatında hazırlanır.

 

BİLGİ TRANSFERİ

Hazırlamış olduğunuz şebekeye ait bilgileri başka bir çizime/bilgisayara kolayca transfer edebilirsiniz. Veya, başka bir çizim/bilgisayardaki bilgileri kendi çiziminize aynı kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

 

GENEL

• DN ve boru sayısında bir sınır yoktur.
• Ölü nokta sayısında bir sınır yoktur.
• Tip-çap ve malzeme sayısında bir sınır yoktur.
• Çizim üzerinde birden fazla şebeke (kat) olabilir, sayısında bir sınır yoktur.
• Şebekede farklı kesafet ve debi bölgeleri tanımlanabilir.
• Şebekede 1.kademe, 2.kademe ve mevcut boru tanımlanabilir.
Çözüm sırasında;
• Boru çaplarına müdahale edilebilir.
• Kullanıcının yaptığı mantıksal hatalar tespit edilerek uyarılır.
• Minimum işletme basıncı altında ve maksimum static basınç üstünde kalan noktalar için uyarı yapılır.
Ölü noktalardaki basınç farkları verilir.
• 1.kademe, 2.kademe ve mevcut borular için çap ve malzemeye göre sınıflandırılmış boru listeleri hazırlanır.
• Şebeke hesap tablolarının en sonunda kazı ve boru metrajı tabloları verilir.
• DNno'ları, en uzun kol esasına göre yeniden, otomatik olarak sıralandırılabilir.
Topoğrafik çalışma yapılabilmesi için gerekli olan şebeke bilgileri (bir text dosyasına) kaydedilebilir. Topoğraftan gelen zemin kotu bilgileri (bir text dosyasından) okunarak çizime aktarılabilir.
• Hesap tabloları herhangi bir editörle görülebilir, edit edilebilir, yazdırılabilir.
Hesap tabloları, herhangi bir A4-yazıcıdan otomatik olarak yazdırılabilir.
• Programımızın sunmuş olduğu komutlarla birlikte, AutoCAD veya ZWCAD programlarının sunmuş olduğu tüm komutlarıda kullanmak mümkündür.

 


ÖRNEK ÇİZİMLER

İçmesuyu Şebekesi İnşaat Planı (1/2000)
Örnek Çizim 1: İçmesuyu Şebekesi İnşaat Planı (1/2000)
 
 
İçmesuyu Şebekesi Hesap Planı (1/2000)
Örnek Çizim 2: İçmesuyu Şebekesi Hesap Planı (1/2000)
 
 
İçmesuyu Şebekesi Genel Durum Planı (1/5000)
Örnek Çizim 3: İçmesuyu Şebekesi Genel Durum Planı (1/5000)
 
 
Düğüm Nokta Detayı
Örnek Çizim 4: Düğüm Nokta Detayı
 
 
Düğüm Nokta Detayı Parça Listesi
Örnek Çizim 5: Düğüm Nokta Detayı Parça Listesi
 
 
ÖRNEK HESAP DOSYALARI

Şebeke Hesap Tablosu Örneği

 

 

SÜRÜM YÜKSELTME GEÇMİŞİ

OCAK.2018
AutoCAD 2018 x64, ZWCAD 2018 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64
EPANET 2.0 x32
EPANET Durağan Durum Analizi Sonuçlarını EXCEL'e Yaz
• EPANET Simülasyonunda Yangınlı Sonuçları EXCEL'e Yaz
EPANET Simülasyonunda Depo Derinlik Tablosunun Hazırlanması
Yerüstü Yangın Musluklarının Otomatik Olarak 150m.de Bir Atılması
 
MAYIS.2017
AutoCAD 2017 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64
EPANET 2.0 x32
DN At ve Boruyu Böl
DN Sil ve Boruları Birleştir
KN At ve Boruyu Böl
KN Sil ve Boruları Birleştir
EPANET Analizine Gönder + Getir
EPANET Simülasyonuna Gönder + Getir
Borular için Yeni Çap Öner QTASARIM
Borular için Yeni Çap Öner QTASARIM+QYANGIN
Borular için Yeni Çap Öner QTASARIM veya QYANGIN
Borular için Yeni Çap Öner QSİMÜLASYON
Borular için Önerilen Çapları Sil
EPANET'i EPANET---IN.INP ile Aç
Sıralı DNno Ver EPANET---IN.LST Tablosundan
Çizim Boyutunu Bul
DN'leri Oku XYZ.INP Dosyasından
Google Earth için KML-isuCAD.KML'yi Oluştur
Google Earth ile KML-isuCAD.KML'yi Aç
 
OCAK.2015
AutoCAD 2015 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64
EPANET 2.0 x32
Şebeke Bilgilerini EPANET veya WATERCAD'e Transfer Etmek
Şebeke Bilgilerini EPANET veya WATERCAD'den Transfer Etmek

OCAK.2013
AutoCAD 2013 x64
Windows7 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64
 
HAZİRAN.2012
AutoCAD 2012 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64
 
OCAK.2012
AutoCAD 2012 x32, ZWCAD 2012
Windows7 x32
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64
 
OCAK.2010
AutoCAD 2010 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2009
AutoCAD 2008 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2003
AutoCAD 2004 x32
WindowsXP x32

OCAK.1986
MSDOS

Etiketler: isuCAD Şebeke Tasarımı İçmesuyu Tasarımı İçmesuyu Şebekesi çizim programları modelleme programları tasarım programları analiz programları altyapı programları